hlavička

Kontakt

akademický sochař

Michal Šarše

17. listopadu 254
276 01 Mělník
Czech Republic
michal.sarse@centrum.cz
+420 732 378 749Galerie Millennium

Tržiště 5/370
118 00 Praha 1
gallerymillennium@centrum.cz
+ 420 257 534 584Galerie Dorka

Kostelní čp. 1
344 01 Domažlice
dorka@dorka.cz
+ 420 736 546 694

Socha